ורדי בוברוב, ללא כותרת (פרט), 2019, גומי

Installation